“Dilediğini iste ve sana dönsün” Tanrı’nın bizden yapmamızı istediği şeydir. Tanrı herkese yetecek kadar çok, hayal edilemeyecek kadar fazla bolluğu ve bereketi olan bir evren yarattı. Tek yapmanız gereken İlahi Doğum Hakkınız olan bolluk ve bereketin kapısını çalmaktır ve o size açılır.
 
PROGRAMIN SÜRESİ 
60 gün
UYGULAMA
Bu alıştırma her gün 15 dakika boyunca yapılmalıdır. Alıştırmaların sırası önemlidir. Sırasıyla yapılmalıdır. 3 bolümden oluşmaktadır:
1. Bolluk ve Bereket Şifa Duası ( 2 dk.)
2. Bolluk ve Bereket Olumlamaları (12 dk.)
3. Bolluk ve Bereket Şifa Anahtarları (1 dk.)
1)  Bolluk ve Bereket Şifa Duası
Teşekkür ederim Tanrım. Simdi bilinçaltımda paraya ve bolluğa olan duygu, düşünce ve davranışlarımın içsel şifasını kabul ediyorum. Bütün kalbimle bu iyileşmenin tüm yanlarını minnettarlık, teşekkür ve sevgiyle kabul ediyorum. Sadece bir tek Yaratıcı Sebep vardır, o da Tanri. Sadece bir tek ortak bilinç vardır, o da Tanrı. Sadece bir tek yaşam vardır, o da Tanrı. Sadece bir tek öz vardır, o da Tanrı. Sadece bir tek kaynak vardır, o da Tanrı.
Bu mevcut sürekli yayılan evren, Tanrının medarı iftiharıdır. Evren esnek, akıcı, ilerleyen bir yaratıdır. Yaratıcılık, Bilinç, Hayat ve Tanrının Özüyle birlikte tamamen canlıdır. Tanrı, herkesin bu evrensel bolluk ve bereketin ihtişamını paylaşması demektir. Tanrı benim için onun bolluk ve bereketini paylaşmam demektir.
Tanrı beni yarattı o halde onun isteğinin bir aracıyım. Tanrı beni yarattı böylece benim içimden kendini gösterdi. Tanrı beni ilahi sevgi ve bilgeliğin bir kanalı olmam için yarattı. Tanrının isteklerini yerine getirebilmek, onun işlerini yapabilmek ve Tanrının sevgisini alabilmek ve bu olası basarîyi meydana getirebilmek için evrendeki tüm olası kanallardan gelen bolluk ve berekete açığım. Bolluk ve bereketin bana dönmesini hak ediyorum ve buna layığım.
Bu yüzden Tanrı’nın bolluk ve bereketin para, enerji, neşe ve sevgi kalıplarındaki sirkülâsyonunu kabul ediyorum. Para benim için Tanrı’nın bana olan sevgisinin fiziksel manifestosudur. Para, Tanrı’nın mali işler dünyası ruhunun dolaşımıdır. Para, Tanrı’nın hayatımdaki hareketidir ve herkese karsı harika bir biçimde, bütünsel olarak bir kutsanmadır.
Evrenin bolluğuna dâhil olmak benim doğuştan gelen hakkımdır. Parasal bolluğa sahip olmayı hak ediyorum ve hayatımda bu parayla zenginleşiyorum. Tüm istediklerim ve ihtiyaçlarım için gerekenden daha fazla paraya sahibim. Her zaman paramı akıllıca ve sorumluca kullanıyorum. Parayla ilgili cömerdim ve onu hem kendim hem de diğer tüm kişilerin en yüksek hayrına olması için dolaştırıyorum. Paranın bana ve diğerlerine iyi olduğunu biliyorum.
Para, Tanrı’nın hayatımdaki aktivitesinde, banka hesaplarımda, yatırımlarımda ve elimi koyduğum her şeydedir. Benim param Tanrı’nın parasıdır: İçeri ve dışarı akmasına izin veriyorum. Bütün düşlerimi yerine getirmek için gereken desteği sağlayacak olan paranın kullanılabilir olduğuna olan inancıma her zaman güveniyorum.
Paramı verdiğimde, onun bana binlerce kat daha fazla geleceğini biliyorum. Para bana özgürlük getirir. Para beni keyiflendirir: Onu takdir ediyorum ve Tanrı’ya onun için teşekkür ediyorum. Bu özgürce akan bolluk ve bereketin her zaman bana aktığını ve Dünya sona ermeksizin devam edeceğini biliyorum ve bileceğim. Tüm bu inançlarımı simdi gerçekliğime dönüştürüyorum. Amin.
2) Bolluk ve Bereket Şifa Olumlamaları:
Toplamda 12 olumlama var. Her olumlamanın altında anlamını anlatan bir açıklaması var. Her olumlamayı niçin yaptığınızı anlamanız oldukça önemli. Olumlamaları kendinize sesli okurken gereken duygu ve hissi ortaya koyun. Sessiz de söyleyebilirsiniz ama sesli konuşursanız daha güçlü olurlar.
SADECE OLUMLAMALARI SOYLEYIN, ACIKLAMALARI DEGIL. Olumlamalara kelime olarak sadik kalın, kendiniz değiştirmeyin. Eğer herhangi bir kelime sizi rahatsız ediyorsa onu değiştirebilirsiniz ama bu olumlamalarin bu kelimelerle verilmesinin bir amacı olduğunu unutmayın. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce onlarla çalışmaya calisin.
Her zaman her yerde var olan Tanrı’nın Bolluk ve Bereket evrenini paylaşmamı engelleyecek, beni sınırlayan davranışlarımı, tavırlarımı ve inançlarımı atıyorum ve bırakıyorum. Benim doğuştan hakkim olan Bolluk ve Bereketi talep etmeyi hak ediyorum ve buna layığım. Benim Bolluğum ve Bereketim herkesin ve her şeyin en yüksek hayrına işler ve diğerleri için de Bolluk ve Bereket yaratır.
1. Olumlama hakkında: Yeni bir inanç sistemini yüklemeden önce, eskileri kaldırmanız esastır. Şimdiki Bolluk ve Bereket seviyenizden memnun değilseniz, bunun sebebi size sınırlayan, size geride bırakan inançlarınız, tutumlarınız ve davranışlarınızdır. Bu tür kendinizden kaynaklanan sınırlamalar her zaman sizin kendinize olan değerlilik duygunuzu veya ne kadarını hak ettiğinizi düşünmeniz( genellikle başkalarından miras kalır) ya da Bolluk ve Bereketinizi başkalarından alarak sahip olabileceğiniz gibi korkularınızdan (yanlış bir inanç, mitostur) kaynaklanır. Bu limitlerinizi bırakmanız gerekir- ki bunlar iluzyondur- böylece bolluğa kendiniz açmış olursunuz.
Farkında olmak, anlamak ve Tanrı’nın içimdeki iyiliklerin Kaynağı ve Özü olduğunu bilmek için kendi varlığımı –fiziksel&zihinsel ve ruhsal olarak-Yükseltiyorum. Tanrı’nın evreninin mükemmelliğini Kabul ediyorum. Mükemmel zamanda, mükemmel bir şekilde, simdi Bereketli bir insan olmam için gereken rehberleri ve derslerimi kendime çekiyorum.
2. Olumlama hakkında: Bolluk içinde ve Bereketli olmanız için Bolluk ve Bereketin prensiplerine, fiziksel & zihinsel & ruhsal olarak bir bütün olarak kendinizi adamanız gerekir. Eğer vücudunuz Bolluk ve Bereketle ilgili korkular barındırıyorsa yâda zihniniz bollukla ilgili eski korkularınızı hatırlıyorsa veya spirituel ve dini inançlarınız size azla yetinmenizle ilgili inançlar yerleştirdiyse, bolluk ve bereket içinde ilerlemeden önce bu problemlerden kurtulmanız gerekmektedir. Evrenin en büyük zenginliklerinden biri de öğrenebileceğiniz başkalarının olması yâda öğretebileceğiniz başkalarının olmasıdır, bu da sizin bolluk anlayışınıza büyük bir kavrayış getirir.
Tanrı boldur, sürekli ve sabit Bolluk/Berekettir, her zaman ve her yerde olan zengin Evrenin özüdür. Bu her zaman temin edinen sonsuz zenginlik Kaynağı ben olarak bireyselleşti- benim Gerçeğim olarak.
3. Olumlama hakkında: Gökyüzünde yıldızlara baktığınızda Tanrı’nın yaratımının mucizelerinin sadece ufacık bir parçasını görüyorsunuz. Her bir kişi için yeterli sayıda görünen sahip olabileceği birer yıldız var. Daha keşfedilmeyi beklemeyen bir o kadar da çok yıldız daha var. Kendinizin bir yıldız olduğunu düşünün ve bir sürü gezegenin sadece sizin kullanımınız için ganimetlerini olduğunu düşleyin. Simdi eğer ihtiyaç duyarsanız kullanabileceğiniz başka yıldızların, gezegenlerin ve ganimetlerin olduğunun farkına varın. Bildiğinizden yâda hayal edebildiğinizden daha fazlasının olduğunu bilin. İste simdi Bolluk ve Bereketin gerçek doğasını anlamaya başladınız.
Tanrı’nın benim dolu ve sonsuz Bolluk ve Bereketim olduğunun bilincindeyim. Tanrı’nın benim Sonsuz Zenginliğimdeki sürekli hareketinin her zaman bilincindeyim. Benim bilincim Gerçekliğin Işığı ile doludur. Ben sınırsız bir varlığım.
4. Olumlama hakkında: ‘Paranın kötülüklerin kaynağı olduğu’, ‘Paranın kirli olduğu’ fikirleri İnsan bilincinin derinine islemiştir. Gerçek şu ki, para sadece Tanrı’nın Dünya üzerindeki işlerini, insanlarının yerine getirebilmesi için dışa vurulmuş bir ruhtan başka bir şey değildir. Doğum hakkınız olan Bolluk ve Bereketi açabilmeniz için bilincinize kök salması gereken bu ruh tabanlı programın kökleri de Dürüstlük, Doğruluk ve Bütünlüktür.
İçimdeki Tanrı’nın sürekli devam eden aktivitesine olan farkindaligim, anlayışım ve bilgim benim Bolluk İkmallerimdir/İhtiyaçlarımdır. Benim bu Doğruluğa olan farkindaligim benim bolluğumu yaratır.
5. Olumlama hakkında: Bolluk ve Bereket, evrenin size sağladığı ‘bütün olanaklara’ olan açıklığınızdan gelir. Eksiklik genellikle belirli birine yâda bir sonuca olan insani bağlanma duygusundan ileri gelir. Bu sizi sınırlayan bağlılıklar bırakıldığında özgür ruhunuz kendisini, sizin evreninizde olabilecek en mükemmel olanakları yaratır. Çoğunlukla ruhunuz size tamamen değişik bir sonuç yaratacaktır ve bu sizin hayal edebileceğinizden daha iyi bir sonuçtur.
Kaynağım olarak Tanrı’nın bilinciyle, Ruhun özünü kendi benliğime çekerim. Bu Öz, benim teminim ve bu sebeple içimdeki Tanrı’nın bilinci benim Bolluk ve Bereket teminimdir.
6. Olumlama Hakkında: Herkes – fark etsinler yâda etmesinler- Tanrı için çalışıyor. Tanrı size sağlık, yetenek, iş ve para formlarında gelen Bolluk ve Berekettir. Bolluk ve Bereket eksikliğinin nedeni, zenginliğinizin insanlar tarafından yapılmış kurumlara bağlı olduğu iluzyonuna kendi dikkat ve inançlarınızı koymanızdır. Bolluk ve Bereket kaynağa duyduğumuz tüm güvenden gelir.
Benim Bol içsel ihtiyaçlarım hemen ve sürekli şekle girer ve isteklerime göre deneyimlenir. Tanrı hem ihtiyaçlarımı hem de isteklerimi içimdeki Bolluk ve Bereket Temini Prensiplerine göre toplamını yerine getirir.
7. Olumlama Hakkında: ‘Aradıklarınız aramanıza sebep olur’. Basitçe söylemek gerekirse, düşleriniz var çünkü Tanrı bu düşleri sizin aklınıza soktu. Tanrı bunları oraya koydu çünkü sizin onları tamamlayabileceğinizi söylüyor. Bolluk ve Bereket, Tanrı’nın sizin içinizde yarattığı her türlü ihtiyaç ve isteklerinizin desteklediği ‘şekil ve deneyim’ lerin tamamlanmasıdır.
İçimdeki Tanrı her zaman Bolluk ve Bereketin bol sarf eden gerçek doğasını ifade ediyor. Bu gerçeğin farkındayım, tamamıyla eskileri bırakmaya ve Tanrı’nın benim her türlü görünüşüme yeterli Bolluk ve Bereketi şeklinde hayatıma girmesine izin veriyorum.
8. Olumlama Hakkında: Bütün evreni sonsuza dek sarmalayan yıldız denizini tekrar düşünün. Bu enginliği tasarlamış Tanrı eksikliği bilmez. Bizim sınırlı akıllarımız Tanrı’nın görkemli yaratımının bütünlüğünün bolluğunu kavrayamaz, bu yüzden onun sınırlarını eksiklik iluzyonu olarak algılarız. ‘Salıverme ve Tanrı’ya izin vermek’ ruhun, bizim kendi kendimize kavrayamadığımız Bolluk ve Bereket yönlerine bizi göndermesidir. Tanrı’nın ve evrenin sizin için yaratacağı her zaman sizin kendi kendinize yaratacaginizdan daha iyidir. Bırakın olsun…
Benim Bolluk ve Bereket Kaynağım olarak içimdeki Tanrı bilincim beni yükselten ve Bolluk Zenginliğinin Anayolunda tutandır. Bu eksiksiz farkindalik, anlayış ve Tanrı’nın bilgisi bu anayolda her türlü şekil ve deneyim olarak ortaya çıkar.
9. Olumlama Hakkında: Toplumdan para ve bolluk/bereket hakkında yanlış tutumlar devralırız. Gerçek şudur ki para ve bolluk/bereket iyi veya kötü değildir ama içinde ve dışında tarafsızdır/nötrdür. Sadece onları kullanışımıza bağlı olarak pozitif ve negatif sonuçlar doğururlar. Para ve bolluk/bereket şimdi olduğunuzdan daha fazlanız olmanıza izin verir. Şu andaki siz, şimdiye dek deneyimlediklerinizin yâda olacağınız yâda önceki yaşamlarınızda olduklarınızın bir göstergesidir.
Benim eksiksiz tamamlanmam olan içimdeki Tanrı benliğimin farkındayım. İlahi Bolluk ve Bereket eyleminin ebediyen hayatımda çalıştığını biliyorum. Yaratıcı Enerji akışının sürekli, kolayca ve çaba harcamadan Tanrı tarafından benim bilinçli farkındalığıma aktığının farkındayım.
10. Olumlama Hakkında: Bedenlerimizin güçsüzleştiği ve zihinlerimizin unutkanlaştığı dünyada, keyif ve acı bizi ‘insan seklindeki spirituel ruhlar’ olarak değişmemize motive eden kuvvetli güçlerdir. Bizden önce sürekli, kolayca ve çaba harcamadan bir şeyler oluştuğunda doğru yolda olduğumuzu biliriz. Uğraşma, acı yâda eksiklik olduğunda bu bizi cezalandırmak için değil farklı seçimler yapmamız için bizi motive etmek amaçlıdır, böylece doğum hakkımız olan neşeyi, sevgiyi ve bolluğu/bereketi deneyimleyebilelim.
Bütün odağımı içimdeki Tanrı’ya veririm çünkü benim Bolluk/Bereket Zenginliğimin tek sebebidir. Tanrı’yı her şeyin özü olarak Kabul ediyorum. Bolluk ve Bereketin içimdeki harekete geçen prensiplerine inancım var.
11. Olumlama Hakkında: Tanrı’ya inanmak –İlahi Bolluk/Berekete, Sevgiye ve Merhamete- mantık ve bilimin gidemediği ve ‘pratik’ bir yararı olmayan boşlukları doldurur. Bu boşluklar atasözlerinde olduğu gibi sizden bir inanç sıçraması yapmanıza zorlamak için vardır ki böylece Tanrı’ya olan inancınız tamamlanmış olsun. Sonuç olarak inanç, nereye gideceğinizi tam olarak bilmeden gideceğiniz yere varacağınıza olan güveninizdir yâda o yolda neye ihtiyacınız olacağıdır. Bolluk ve Bereketin her ne zaman ihtiyacınız olursa orada olacağına güvenin.
Bolluk ve Bereket içinde yasadıkça, Bolluk ve Bereket ile hizmet eder ve veririm. Almak ve vermek her zaman benim içimde dengededir. Kendimi onurlandırdıkça, seni de, Tanrı’yı da, kaynağı da ve kendim için olan nedeni de onurlandırırım. Bende olanı, elimden gelenin en iyisi olmak için kullanırım. En büyük bolluk benim ben olmamdır, hayatimi yasamamdır ve sana hizmetimi vermemdir.
12. Olumlama Hakkında: Evren Tanrı’nın islerini yapmakla ilgilidir. Eğer gerçekten anlam taşıdığın işi iyi yaparsan, iş artik sıkıntı, caba ve mücadele olmaktan çıkar. Is yapmaktan hoşlandığın şeydir ve kolay, çaba gerektirmeyen ve keyifli bir anlam taşır. Kalbinden hizmette bulunduğun zaman, evrenden binlerce kat halinde sana dönen bolluk ve bereketi alırsın. Bu alma ve vermenin daha büyük devirleridir, daha büyük çemberleridir, daha hızlı dönüşleridir ki böylece Tanrı’nın bütün varlıklarının paylaşması ve tadını çıkarması için genişlik ve bolluk/bereketi yaratılır.
3) Bolluk ve Bereket Şifa Anahtarları
Toplamda 6 anahtar var. Her anahtarın altında onun anlamının açıklaması var. Her anahtarı niçin Kabul ettiğinizi anlamanız çok önemli. Her anahtarı sessizce söyleyin çünkü anahtarları zihninize yeniden programlamak ve onu bolluk/bereket için koşullama adına kullanacaksınız (olumlamalar sizin evreninizi programlamak içindir)
SADECE ANAHTARLARI SOYLEYIN, ALTINDAKI ACIKLAMALARI DEGIL. Çok gerekli olmadıkça anahtarları değiştirmeyin.
Bu hayatta özel ve eşsiz bir görevim var ki bunu her gün her şekilde takdir ediyorum. Amacımın benim tarafımdan, başkaları ve Tanrı tarafından her zaman desteklenmesini umut ediyorum. Bu beklenti her zaman karşılanır.
1. Anahtar Hakkında: Kendine ve diğerlerine en iyi hizmeti verdiğin zaman, Tanrı’nın sevgisini ifade etmiş olursun. ‘Sevdiğin işi yap ve para gelir’ sözü doğrudur.
Özel amacımı, kendimin ve etrafımdakilerin eşsizliğini tamamen takdir ederek sürdürürüm. Benliğimi diğerlerinin dayatmaya çalıştığı negatiflikler, yargılamalar ve dogmalardan serbest bırakıyorum. Kendi benliğimi gerçekligin ışığıyla, açıklığın sıcaklığıyla ve sevgi dolu iyiliğin ruhu ile dolduruyorum.
2. Anahtar Hakkında: Gerçek su ki, ‘iyi insanlar önce bitirir’. Müşterisine (dolayısıyla evrene) hizmete odaklanmış firmalar ve insanlar, gerçekten başarılı olanlar ve devasa-zenginliği kazananlardır. Başkalarına kendinize davranılması istediğiniz gibi davranırsanız, sayısız zenginliğin kapısını açarsınız.
Amacımın tamamlanması için her turlu olası kanallara açığım. Kendimin ve başkalarının başarılarıyla keyiflenirim. Başarısızlık sayılmış mevcut durumları öğrenme ve hediye olarak görürüm. Başarı yâda başarısızlık olarak açıklanmış olsun yaptıklarımın hepsi, herkesin en yüksek hayrı içindir.
3. Anahtar Hakkında: Herhangi biri düş yada istek tamamlanabilir çünkü evrenin bolluk ve bereketi sınırsızdır. Tamamlanmayı sınırlayan şeyler kanalların ne olacağı hakkındaki negatif yargılamalar yâda başarı ve başarısızlık olarak adlandırılan şeylerin ne olması gerektiğidir. Herkesin en yüksek hayrı için hizmet ettiğiniz zaman, kaçınılmaz şekilde daha büyük bir bolluk/bereketin içinde çekilirsiniz.
Benim özel amacımın tamamlanması için gereken her neyse isterim ve alırım. Amacıma niyetime olan eksiksiz bütünlük, açıklık ve kararlılıkla odaklanırım. Benim niyetimin saflığı yolumdaki bütün engelleri aşar.
4. Anahtar Hakkında: Niyetinin saflığı, her zaman hedefine ulaşman için önüne çıkan engelleri aşman için seni ileri iter. Engellerin boyunca yolunda çalıştıkça, bu problemlerin her zaman sana ellerinde hediyelerle geldiklerini göreceksin. Kararlılık, açıklık ve eksiksiz bütünlük yoluna çıkan hediyeleri Kabul etmene ve görünür eksiklikten bolluk ve bereket yaratmada kullanman için izin verir.
Özel amacımın etrafımda doğallıkla, kolayca ve çaba sarf etmeden açılmasına izin veriyorum. Ben kendi özel amacımı takip ederken, karsılaştığım diğer tüm kişilere olabildiğim kadar yardımcı oluyorum. Hizmet ettikçe hizmet alıyorum, Sevgiyi alıyorum ve veriyorum.
5. Anahtar Hakkında: Hayatinin anlamını takdir ettiğin zaman, senin en yüksek potansiyelinden faydalanırsın. Varlığının bütün zengin genişliği hedefini fizikalitede meydana getirebilmen için sana açılır. Hayatin kararlılık ve açıklık ile akar. Başkalarının hedeflerini meydana getirebilmeleri için yardımcı olman daha iyidir. Bu diğerleri de karşılığında seni motive ederler ve desteklerler. Uzun vadede, herkes sevgiyi alıp verme yeteneğiyle ortak zenginleşme hedefine ulaşmada daha iyi olacaktır.
Hayatin bana verdiği bütün hediyeleri için gerçekten müteşekkürüm ve minnettarım. Hayatımın özel amacına ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ben her zaman en yüksek ideallerim için yasarım. Bütün iyi dilekler sürekli aksin inşallah.
6. Anahtar Hakkında: Hayatında kalbinden sevecenlikle, teşekkürle ve minnettarlıkla koyduğun her şey, sana binlerce kat daha fazla geri döner. ‘Sevgi ve yetenek birleştiğinde, bir şaheser bekle’ sözünü duymuşsunuzdur. En yüksek ideallerinizin altında kararlar aldığınızda, evrende size ayni şekilde cevap verir.
Bu program Nazi Katliamından dolayı hayata küsmüş birini bile mutlu ve umutlu bir insana dönüştürmüştür. Bunu bilmenizin tek yolu sizin bu program denemenizdir. 
Credits: John Randolph Price’in “Prosperity Program”, Sunny Jimenez(HLC)’nin “Treatment for Money” ve Yeni Zelanda Karal Studio’nun “Keys to Abundance” kitaplarindan alıntıların çevirisidir. (Özge Şimşek)